Edward Janssens

Edward Janssens

edward.janssens@advocaat.be

KBO 0851.299.912

Opleiding

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­UFSIA Antwerpen 1973 : kandidaat in de rechten
U.I.A Antwerpen 1976 : licentiaat in de rechten

Beroepsactiviteiten

 • Advocaat aan de Balie te Advocaten sedert 1976
 • Lid van de Raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen (1992-1994; 1996-1999; 2000-2006)
 • Voorzitter van de Conferentie bij de Balie te Antwerpen (1993-1994)
 • Secretaris van de Raad van de Orde (1998-1999)
 • Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen (2002 – 2004)
 • Bestuurder Orde van Vlaamse Balies (2011 -2013) gelast met het departement deontologie en voorzitter van diverse commissies o.a. deontologie – witwas – mededinging, e.a.;
 • Voorzitter Raad van Bestuur Orde van Vlaamse Balies (2017)
 • Nederlandstalige tuchtraad van Beroep : plaatsvervangend assessor (tot juni 2011) – (vanaf 2015)
 • Lid Union International des Avocats – diverse andere beroepsorganisaties
 • Lid International Bar Association
 • Gewezen lid van de Federale Raad van de balies (artikel 503 Ger. W.)
 • Lid CEPANI (arbiter en pleitzaken)

Talen

Nederlands, Frans, Engels

Voorkeurmateries

 • Arbitrage
 • Contracten (internationale koop, distributie, ...)
 • Deontologie
 • Distributierecht (concessie, agentuur, automobielindustrie, ...)
 • Handels- en economisch recht
 • Intellectuele eigendom
 • Marktpraktijken
 • Transport- en maritiem recht

Publicaties

 • Editors : Edward Janssens en Jan Meerts, “Het beroepsgeheim van de advocaat in Europese Context”, Referaten congres gehouden te Antwerpen op 17-18 oktober 2002, Larcier, Brussel, 2003.
 • Edward Janssens en Lieve Kenis, “Tuchtprocedure en tuchtrechtspraak van de Vlaamse Tuchtraden voor advocaten 2007-2012”, in Advocatencahier deontologie, OVB, 2013, 111 blz.
 • Edward Janssens, “Cumulatie advocaat en plaatsvervangend magistraat”, in Liber Amicorum Jo Stevens, 2011, Antwerpen, Die Keure, p. 385
 • Edward Janssens, Kristien De Backer, Twyla Quéva, Isabel Vandevelde, “Witwaspreventie”, in Advocatencahier deontologie, OVB, 2014, p. 7 e.v.
 • Edward Janssens “Third Party Litigation” op www.jubel.be
 •  “Independance of the Lawyer in the Netherlands and Belgium and Conflict of Interests in Legal Aid in the Low Countries”, Intersentia, 2014, 269-281
 • Edward Janssens Editor, Deontologie juridische beroepen, Duiding, 2015, Larcier
 • Edward Janssens “Een nieuw Product : financiering door derden van vorderingen in het kader van geschillenbeslechting”, Today’s Lawyer, maart 2016, 17 e.v.
 • Edward Janssens De nieuwe Incassowet”, Today’s lawyer, 2016
 • Edward Janssens “Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden en de aspecten van het beroepsgeheim van de advocaat en de communicatie van de advocaat in de Media”, in Auteursrechten in de praktijk, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, de Conferentie, 2016, 81-102