Leo Bouteligier

Leo Bouteligier

leo.bouteligier@advocaat.be

BVBA Machiels Advocaten – KBO 0462.519.853    

Opleiding

UFSIA Antwerpen 1969 : kandidaat in de rechten
K.U.Leuven 1972 : licentiaat in de rechten

Beroepsactiviteiten

Advocaat aan de balie te Antwerpen sedert 1972
plaatsvervangend vrederechter van het 4de kanton Antwerpen sinds 26/02/1985;
Lid Raad van de Orde 1989-1993 en 1996-2000, waar volgende functies werden uitgeoefend:

·   voorzitter van het Bureau voor Consultatie en Verdediging;
·   voorzitter van het Centrum voor Beroepsopleiding;
·   ombudsman;
·   secretaris van de Raad van de Orde;

Gewezen plaatsvervangend lid Commissie Slachtoffers Opzettelijke Gewelddaden;
Gewezen afgevaardigde Vereniging Vlaamse Balies;
Lid Gemengde Commissie Rechtsbijstand binnen de Orde Vlaamse Balies;
Lid Bestuur Vlaamse Conferentie (x 2)
Secretaris Tuchtraad Beroep Antwerpen (2004-2005, 2005-2006)
Voorzitter commissie Verzekering Beroepsaansprakelijkheid Advocaten bij Federatie Europese Balies
Stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen (2008-2010)
Afgevaardigde O.V.B.
Kamervoorzitter Tuchtraad

Talen

Nederlands, Frans, Engels, passief Duits

 

Voorkeurmateries

 • Bouw- en aannemingsrecht
 • Verzekeringsrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Deontologie
 • Contracten en verbintenissenrecht
 • Algemeen handelsrecht

Publicaties

 • Enkele bedenkingen bij art. 45 van de wet van 25 juni 1992 op de
 • Landverzekeringsovereenkomst, in Liber Amicorum Jozef Van den Heuvel – Kluwer 1999
 • Specifieke problemen van het deskundigenonderzoek in het verzekerings- en verkeersrecht, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, Kluwer, 2001     
 • De advocateneed ontleed,  in Liber Amicorum Jo Stevens ,Die Keure, 2011

Voordrachten

 • Les over de werking van de GCR met een overzicht van de uitspraken in saisine (augustus 2002)
 • Marseille 2005 FBE « L’assurance professionnelle de l’avocat »
 • Balie Brugge: “Werking GCR” 30.04.2010.
 • Firenze 2011 FBE “Le statut social de l’avocat belge”.
 • Advocatendag Kortrijk « De advocateneed ».
 • Krakau, 2015, FBE, «L’assurance de responsabilité des avocats ayant des activités transfrontalières»