Marc Meulyzer

Marc Meulyzer (ere-advocaat)

Op 31 december 2017 beëindigde Marc Meulyzer om gezondheidsredenen zijn loopbaan als advocaat, die hij bijna volledig op dit kantoor heeft doorgebracht.

Gedurende vele jaren was hij één van de steunpilaren van het kantoor. Aan de balie staat hij gekend als een zeer gedreven advocaat met een degelijke juridische kennis en vaardigheden.  Hij werd door zijn cliënteel sterk geapprecieerd.

Marc Meulyzer zegt het actieve advocatenbestaan vaarwel maar blijft wel nauw verbonden met het kantoor.

Het cliënteel dat nog niet werd verder geholpen, kan zich richten tot Mr. Natalie Van Dyck, die als medewerkster van Mr. Meulyzer op de hoogte is van zijn dossiers en zijn werkwijze. Uiteraard staan ook alle andere kantoorgenoten open voor al uw (juridische) vragen.