Natalie Van Dyck

Natalie Van Dyck

natalie.vandyck@advocaat.be

KBO 0812.453.786

Opleiding

 • Universiteit Antwerpen, kandidaat in de rechten
 • Universiteit Antwerpen, licentiaat in de rechten

Balie Antwerpen

 • Advocaat aan de Balie te Antwerpen sedert 2008
 • Stage bij mr. Marc Meulyzer

Talen

Nederlands, Frans, Engels


 

Voorkeurmateries

 • Familierecht (echtscheiding al dan niet met voorlopige maatregelen, ouderlijk gezag, verblijfsregeling kinderen, onderhoudsvorderingen, afstamming)
 • Familiaal vermogensrecht
 • Jeugdrecht
 • Reglementering betreffende geesteszieken
 • Mede-eigendom (appartementsrecht)
 • Huurrecht
 • Invorderingen/incasso

Erkend jeugdadvocaat

Natalie Van Dyck heeft de bijzondere opleiding jeugdrecht gevolgd en maakt deel uit van de jeugdpermanentie bij de Jeugdrechtbank te Antwerpen.

Als jeugdadvocaat staat zij minderjarigen bij die, zowel in het kader van verontrustende opvoedingssituaties (VOS) als een als misdrijf omschreven feit (MOF), worden verhoord door de politiediensten in het kader van de Salduz-wetgeving of die dienen te verschijnen voor de jeugdrechter in een kabinets- of op een openbare zitting.

Pro deo werking

Natalie Van Dyck is opgenomen op de lijst met advocaten die  prestaties verrichten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand.