Historiek

De Groepering van Advocaten Bouteligier Janssens is ontstaan uit de fusie van twee kantoren: het ‘kantoor Buisseret’ en het ‘kantoor Machiels’.

De grondlegger van het kantoor Buisseret was Mr. Edouard Buisseret. Hij begon in 1913 zijn stage bij Mr. Albert Maeterlinck en stichtte met diens zoon een nieuw kantoor, dat snel uitgroeide tot een middelgroot kantoor en bekend werd onder de benaming ‘Buisseret Clinck’. In 1975 verhuisde het kantoor naar de Louizastraat, waar het thans nog steeds gevestigd is. Het is lange tijd voornamelijk een maritiem kantoor geweest: Mr. Claude Buisseret en Mr. Ignace Clinck waren naast advocaat ook hoogleraar zeerecht. Met de uitbreiding van de industriële activiteiten in de haven van Antwerpen werd de roeping van dit kantoor ruimer: het bijstaan van ondernemingen, nationaal en internationaal. Sedert geruime tijd is het kantoor gespecialiseerd in diverse domeinen van het recht.

Het kantoor Machiels vindt zijn oorsprong in het kantoor van wijlen Mr Carlo Van Den Bosch, sedert vele jaren gevestigd op het adres Schermersstraat 30. Mr Jean Machiels bouwde sedert de jaren 1950 het kantoor uit, gespecialiseerd in het verzekeringsrecht in het algemeen, en in aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. In 1972 vervoegde Mr Leo Bouteligier het kantoor, Mr Patrick Kortleven trad toe in 1980. Het verzekeringsrecht in al zijn aspecten bleef de kernactiviteit, maar het kantoor behartigt ook frequent dossiers van handels- en economisch recht, bouw- en aannemingsrecht en aanverwante takken.

In 2009 fuseerden de twee kantoren.

De stichtende advocaten kozen voor de vorm van een Groepering van Advocaten: een samenwerkingsverband van autonoom werkende advocaten en, naar Angelsaksisch voorbeeld, voor een benaming met persoonsnamen, en wel de namen van de beide gewezen Stafhouders die lid zijn van de Groepering.