Historiek

De Groepering van Advocaten Bouteligier Janssens is in 2009 ontstaan uit de fusie van twee kantoren: het ‘kantoor Buisseret’ en het ‘kantoor Machiels’. Medio 2018 trad ook het ‘kantoor Vervaeke’ toe.

De grondlegger van het ‘kantoor Buisseret’ was Mr. Edouard Buisseret. Hij begon in 1913 zijn stage bij Mr. Albert Maeterlinck en stichtte met diens zoon een nieuw kantoor, dat snel uitgroeide.   In 1975 verhuisde het kantoor, toen bekend onder de naam ‘Buisseret Clinck’, naar de huidige locatie aan de Louizastraat. Het is lang een maritiem kantoor geweest: Mr. Claude Buisseret en Mr. Ignace Clinck waren naast advocaat immers ook hoogleraar zeerecht. Met de uitbreiding van de industriële activiteiten in de haven van Antwerpen werd de roeping van dit kantoor ruimer: het bijstaan van ondernemingen, nationaal en internationaal. Mr. Edward Janssens, Mr. Ann Devroe, Mr. Johan De Weerdt en Mr. Natalie Van Dyck, startten er als stagiair en zijn het kantoor trouw gebleven.

De founding father van het ‘kantoor Machiels’ was Mr Carlo Van Den Bosch. Mr Jean Machiels bouwde het sedert de jaren ’50 verder uit met focus op het verzekeringsrecht in het algemeen, en het aansprakelijkheidsrecht in het bijzonder. In 1972 vervoegde Mr Leo Bouteligier het kantoor, Mr Patrick Kortleven trad toe in 1980. Het verzekeringsrecht in al zijn aspecten bleef de kernactiviteit, maar het kantoor behartigt ook frequent dossiers van handels- en economisch recht, bouw- en aannemingsrecht en aanverwante takken.

De acht advocaten die in 2009 aan de wieg stonden van het nieuwe kantoor ‘Bouteligier Janssens’ kozen voor de vorm van een groepering van Advocaten: een samenwerkingsverband van autonoom werkende advocaten. Voor de naam werd naar Angelsaksisch voorbeeld geopteerd voor persoonsnamen, en wel de namen van de beide gewezen Stafhouders die lid zijn van de Groepering.

In 2018 werd de Groepering verruimd, met de komst van Mr. Eric Vervaeke en Mr. Nikolaas Van Steenkiste. Het ‘kantoor Vervaeke’ staat vooral bekend als voor de kennis van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht en knoopt aan bij de aloude kantoortraditie door een bijzondere vertrouwdheid met scheepvaart en de haven, maar is ook zeer beslagen op andere terreinen.

De nieuwe constellatie van de Groepering Bouteligier Janssens is dan ook in staat haar cliënten bij te staan in zowat alle terreinen van het recht.