Juridische informatie

Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken.

Deze informatie is belangrijk. U wordt uitgenodigd deze te lezen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken.

De advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN zijn allen lid van de Antwerpse Orde van Advocaten, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies.  De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

De reglementen van de  Orde van Vlaamse Balies vindt u hier.

De advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN oefenen het beroep van advocaat uit als een “groepering” in de zin van art. 170 (oud artikel V.1.1.1) van de Codex Deontologie van advocaten. Een groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van zijn  leden organiseren en hoe ze de daaraan verbonden kosten delen.

Overeenkomsten worden dus afgesloten met een individueel advocaat (of een advocatenvennootschap) en niet met BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN.

Het ondernemingsnummer van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN is 0544.586.605. Het kantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Louizastraat 32 (bus 1). Het telefoonnummer van het kantoor is 03/231.17.14, het faxnummer is 03/233.08.36.

Het e-mailadres van de advocaten luidt als volgt : voornaam.naamvanadvocaat@advocaat.be.

De ondernemingsnummers van de advocaten en de informatie specifiek over een bepaalde advocaat treft u aan op de webpagina waar zij worden voorgesteld.

Bouteligier Janssens stelt alles in het werk om de privacy van de bezoekers op haar website te waarborgen. Het bezoek van de website Bouteligier Janssens groepering van advocaten betekent zeker niet op zich, dat informatie wat u betreft zal worden verzameld. Indien u, desgevallend zekere informatie zou toezenden betrekking hebbende op een ons toegezonden cv, dient enige voorzichtigheid aan de dag gelegd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden met het oog u te contacteren in het kader van dergelijke procedure en met de bedoeling, zo nodig, te antwoorden op elke van uw vragen over ons kantoor. Het kantoor gebruikt geen cookies (d.w.z. kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden). Evenmin wordt informatie systematisch verzameld, wordt eventueel enig gegeven dat toch bij ons zou belanden strikt vertrouwelijk behandeld, en wordt dit nooit aan derden doorgegeven, tenzij in geval van wettelijke verplichting. U heeft het recht een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens, en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar mr. Johan De Weerdt.