Juridische informatie

Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken.

Deze informatie is belangrijk. U wordt uitgenodigd deze te lezen en ook de andere pagina’s van deze website te bezoeken.

De advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN zijn allen lid van de Antwerpse Orde van Advocaten, die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies.  De titel van advocaat hebben zij bekomen in België.

De reglementen van de  Orde van Vlaamse Balies vindt u hier.

De advocaten van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN oefenen het beroep van advocaat uit als een “groepering” in de zin van art. 170 (oud artikel V.1.1.1) van de Codex Deontologie van advocaten. Een groepering is een samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van zijn  leden organiseren en hoe ze de daaraan verbonden kosten delen.

Overeenkomsten worden dus afgesloten met een individueel advocaat (of een advocatenvennootschap) en niet met BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN.

Het ondernemingsnummer van BOUTELIGIER JANSSENS GROEPERING VAN ADVOCATEN is 0544.586.605. Het kantoor is gevestigd te 2000 Antwerpen, Louizastraat 32 (bus 1). Het telefoonnummer van het kantoor is 03/231.17.14, het faxnummer is 03/233.08.36.

Het e-mailadres van de advocaten luidt als volgt : voornaam.naamvanadvocaat@advocaat.be.

De ondernemingsnummers van de advocaten en de informatie specifiek over een bepaalde advocaat treft u aan op de webpagina waar zij worden voorgesteld.